Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Acmejoy.nl. Op deze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Acmejoy.nl en bieden deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die voor u, de gebruiker, beschikbaar zijn op deze website onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, richtlijnen en mededelingen die hier worden vermeld.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("ALGEMENE VOORWAARDEN", ​​"Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en voorwaarden Richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, dealers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze ALGEMENE VOORWAARDEN zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

Alle nieuwe functies of tools die aan het huidige bedrijf worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de ALGEMENE VOORWAARDEN. U kunt op elk moment de laatste versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website nadat de wijzigingen zijn gepost, wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 1 - ONLINE OPSLAGVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land van verblijf of meerderjarig bent in uw land van verblijf en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​van uw algemene voorwaarden toe te staan om minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze website. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u enige wet overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) in uw rechtsgebied tijdens het gebruik van de service. U mag geen wormen, virussen of codes van destructieve aard doorgeven. Elke schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (zonder creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) verzendingen via verschillende netwerken kan bevatten; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan technische vereisten bij het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken. U stemt ermee in om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via dewelke de Service wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te gebruiken. De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website onjuist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. U vertrouwt op het materiaal op deze website op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en dient alleen ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of delen of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of de stopzetting van de service

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw computermonitor correct is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen door ons naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor producten of diensten op deze website is ongeldig indien verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of ontvangen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen van of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres omvatten. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of dealers te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of input hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden. Het gebruik van optionele tools die op de website worden aangeboden, is op eigen risico en goeddunken. U moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers. In de toekomst zullen we mogelijk ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze

ALGEMENE VOORWAARDEN. SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en aanvaarden geen garantie of aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen aan derden te worden gericht.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u bepaalde inzendingen (bijv. wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk " Opmerkingen") gaat u ermee akkoord dat we opmerkingen die u naar ons doorstuurt te allen tijde zonder beperking in een medium kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en blijven niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud die, naar ons eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die het intellectuele eigendom is van een partij of deze ALGEMENE VOORWAARDEN schenden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen of ons of een derde partij op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan onze voorschriften voor gegevensbescherming.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe zal er informatie op onze website of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). . We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op gerelateerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen gespecificeerde update of updatedatum, toegepast in de Service of op een gerelateerde website, worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden uiteengezet in de ALGEMENE VOORWAARDEN, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om deel te nemen aan of deel te nemen aan illegale activiteiten; (c) een internationale of Franse regelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleineren, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) Spam, Phishing, Pharm, Pretentie, Spider, Creep of Scratch; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet in gevaar te brengen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service correct of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik (tenzij uitdrukkelijk door ons aangegeven), zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk of uitdrukkelijk van enige geïmpliceerde aard, inclusief eventuele impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of andere gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verloren omzet, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit uw aansprakelijkheid, resulteren in gebruik van een van de services of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud of ander verlies of beschrijving Schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot het wettelijk toegestane maximum.

SECTIE 14 - SCHADEVERKLARING

U stemt ermee in om ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van alle claims of eisen, inclusief redelijke claims, om te verdedigen en vast te houden onschadelijke juridische kosten die door derden in rekening worden gebracht vanwege of vanwege uw schending van deze ALGEMENE VOORWAARDEN of de daarin opgenomen documenten of uw schending van de wetten of rechten

van derden. SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling nog steeds afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare gedeelte zal als gescheiden worden beschouwd van deze ALGEMENE VOORWAARDEN: Deze verklaring heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze ALGEMENE VOORWAARDEN op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten of als u stopt met het gebruik van onze website.
Als u, naar eigen goeddunken, enige voorwaarde of bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN schendt, of we vermoeden dat u ze niet hebt nageleefd, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling in deze ALGEMENE VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze ALGEMENE VOORWAARDEN en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en suggesties , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de ALGEMENE VOORWAARDEN).
Dubbelzinnigheden in de uitleg van deze ALGEMENE VOORWAARDEN mogen niet worden uitgelegd in het nadeel van de redactie.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de France wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de laatste versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN inzien.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service nadat wijzigingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn gepost, wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Stuur uw vragen over de ALGEMENE VOORWAARDEN naar sales@acmejoy.nl.

Company Name: Siki Eagle Sarl(mainly responsible for the company's website operation in France)
Company Address: 1, Esplanade Miriam Makeba. 69100 Villeurbanne, France

Company Name: Chongqing Hongliya Network Technology Co. LTD(mainly responsible for purchasing merchandises)
Company Address: 9/F, Yuanjian Center Yuzhong District, Chongging City, PRC